Phát hiện 2 giống gừng mới tại tỉnh Quảng Ngãi.

Các nhà nghiên cứu Việt Nam cùng đồng nghiệp quốc tế vừa phát hiện hai loài mới có hoa khá đẹp tại huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi.

Newmania serpens N. S. Lý & Skornick và N. orthostachys N. S. Lý & Skornick là tên của hai loài gừng do các nhà khoa học thuộc Viện Sinh học Nhiệt đới Việt Nam, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Na Uy, Vườn Thực vật Singapore, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Anh phát hiện dưới những tán rừng bán thường xanh của cây họ Dầu ở huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi.

75 tq36 Phát hiện 2 giống gừng mới tại tỉnh Quảng Ngãi.

Loài gừng Newmania serpens

Hai loài nà